Czy frezy palcowe można wykorzystać do obróbki drewna?