Moda na bycie eko i fit rozszerza coraz bardziej swoje kręgi. Już nie