W budownictwie przemysłowym, publicznym i infrastrukturalnym a w mniejszym stopniu również mieszkaniowym z powodzeniem stosuje się prefabrykaty z betonu. Produkcja elementów prefabrykowanych może odbywać się zarówno w wytwórni stałej jak i w wytwórniach tymczasowych.