Dom od Podstaw - Nowoczesny dom dla ciebie

Audyt energetyczny Katowice

Audyt energetyczny Katowice

Jednym z bardziej kosztownych inwestycji obejmującej budynek mieszkalny jest jego termoizolacja.

Każda budowa to ogromne przedsięwzięcie polegające na sporządzeniu planów inwestycyjnych, projektów oraz zgromadzenia potrzebnych materiałów, które będą miały kluczowe znaczenie przy jak najbardziej efektywnym tworzeniu obiektu. Oprócz tych oczywistych rzeczy, należy także określić współczynnik utraty ciepła oraz możliwości jego zminimalizowania. Do tego celu służą audyty energetyczne katowice, przeprowadzane jeszcze przez rozpoczęciem ewentualnych robót termoizolacyjnych.

Co to jest audyt energetyczny i do czego się odnosi

Audyty energetyczne Katowice, to ogół czynności określających potrzebę wykonania termoizolacji określonego budynku. W trakcie audytu należy dokładnie zapoznać się z parametrami technicznymi i ekonomicznymi, oraz przeprowadzić stosowny wywiad z inwestorem. Celem audytu jest ochrona inwestora przed pochopnymi decyzjami oraz wskazanie najlepszych decyzji związanych z ograniczeniem utraty ciepła poprzez uszczelnienie możliwych elementów konstrukcyjnych budynków oraz efektywnym wykorzystaniem zainstalowanych urządzeń.
Audyt energetyczny Katowice obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne do których można zaliczyć:
– instalacje grzewcze,
– instalacje wodne,
– okna, drzwi,
– oświetlenie,
– klimatyzację,
– ściany, dach, ścianki działowe,
oraz urządzenia takie jak:
– kotły na biomasę,
– panele fotowoltaiczne,
– pompy ciepła
i inne.

Audyt wstępny i szczegółowy

Audyt energetyczny Katowice poprzedzany jest audytem wstępnym, który ma na celu wskazanie inwestorowi jakie korzyści zostaną odniesione w wyniku termoizolacji tego konkretnego budynku, zorientowanie się w wysokości ewentualnych kosztów inwestycji, upewnienie się że taki zakres robót jest niezbędny oraz czy inwestor dysponuje odpowiednią kwotą. W momencie zgodnej decyzji następuje audyt szczegółowy analizujący koszty energetyczne oraz możliwość zapobiegnięcia strat ciepła.

Audyty energetyczne Śląsk

Audytom najczęściej podlegają budynki, które zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu, więc ich konstrukcja uległa znacznej amortyzacji i rozszczelnieniu.

W pierwszej kolejności, audyty energetyczne Śląsk, wskazują na najprostsze rozwiązania takie jak likwidacja mostków termicznych, uszczelnienie okien i drzwi oraz izolacja ścian, dachu oraz elewacji, przez co zmniejszy się stosowanie surowców nieodnawialnych. Następnym krokiem jest możliwość instalowania źródeł energii odnawialnej do której należą kolektory słoneczne lub pompa ciepła, a także zamontowanie rekuperatorów odzyskujących część ciepła wyprowadzanego przez wentylację.