Dom od Podstaw - Nowoczesny dom dla ciebie

Właściwości i jakość betonu

Właściwości i jakość betonu

Beton to mieszanka kompozytowa z cementu, wody, kruszywa oraz rozmaitych dodatków i domieszek. Wykonuje się na nim bardzo wiele prac, m.in. wiercenie w betonie, które posiada bardzo szerokie zastosowanie w licznych dziedzinach przemysłu. Istnieje bardzo wiele rodzajów betonu, które różnią się między sobą m.in. wytrzymałością na ściskanie, jakością oraz gęstością. Do najpopularniejszych rozróżnianych rodzajów betonu należy m.in. beton zwykły, lekki czy samozagęszczający się. Każdy z nich posiada nieco inne właściwości i zastosowanie, a także różni się pod względem parametrów technicznych.

Właściwości betonu

Wytrzymałość betonu na ściskanie określa się przy pomocy klas. Opisują one wytrzymałość charakterystyczną, otrzymywaną w dwudziestym ósmym dniu dojrzewania na próbkach sześciennych lub walcowych. Aby beton uzyskał pożądane cechy, stosuje się na nim specjalne domieszki, takie jak np. upłynniacze, plastyfikatory czy domieszki napowietrzające. W zależności od gęstości pozornej, wyróżnia się beton lekki, zwykły oraz ciężki. Beton lekki produkowany jest z betonów komórkowych oraz kruszyw lekkich. Posiada on najmniejszą gęstość w stanie suchym. Dzięki temu cięcie betonu lekkiego jest stosunkowo proste. Beton zwykły powstaje z kruszyw naturalnych i łamanych, np. piasku czy żwiru, a także porowatych. Wykazuje przeciętność objętościową, przez co wiercenie w betonie zwykłym jest dość standardową usługą. Najwyższą gęstość posiadają betony ciężkie, które wykonywane są z zastosowaniem kruszywa stalowego lub barytowego. Wiercenie w betonie ciężkim jest najtrudniejsze, dlatego do tego celu wykorzystywane są najsilniejsze wiertła.

Jakość betonu

Rodzaje betonu posiadają różną jakość. Wyróżnia się beton konstrukcyjny zwykły o niskiej jakości, beton konstrukcyjny zwykły o dobrej jakości oraz beton wysokowartościowy i beton ultra wysokowartościowy. Im większa wytrzymałość na ściskanie, tym trudniejsze jest wiercenie w betonie i cięcie betonu. Kompozyty wysokowartościowe wymagają składników o bardzo wysokiej jakości oraz najczęściej stosowane są ze zbrojeniem rozproszonym. Skład ich mieszanek znacząco różni się od bardziej powszechnych betonów. Włóknobetony wysokowartościowe to betony ze zbrojeniem rozproszonym w postaci metalowych, polipropylenowych lub węglowych włókien. Wyróżnić można również beton samozagęszczający się oraz prawie samozagęszczający się. Są to betony silnie upłynnione, które mogą być układane bez wibrowania, nawet jeżeli posiadają gęste zbrojenie i bardzo złożone kształty.

Artykuł został napisany we współpracy z stroną http://wierceniebetonu.com/