Pracodawco, czy zatrudniasz obcokrajowców? Pamiętaj, że oni również muszą przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To Twój obowiązek, który nie może być pominięty. Tylko odpowiednie przeszkolenie pracowników wpływa na wydajność i efektywność ich pracy. Jeśli bariera językowa to największy problem, zdecyduj się na szkolenie BHP po angielsku.