Dom od Podstaw - Nowoczesny dom dla ciebie

Sposób produkcji prefabrykatów z betonu

by admin
Sposób produkcji prefabrykatów z betonu

W budownictwie przemysłowym, publicznym i infrastrukturalnym a w mniejszym stopniu również mieszkaniowym z powodzeniem stosuje się prefabrykaty z betonu. Produkcja elementów prefabrykowanych może odbywać się zarówno w wytwórni stałej jak i w wytwórniach tymczasowych.

Zastosowanie betonowych prefabrykatów

Zastosowanie prefabrykatów z betonu pozwala zoptymalizować koszty ekonomiczne dzięki uniezależnieniu w znacznym stopniu prac od warunków atmosferycznych oraz eliminacji konieczności wykonywania deskowań i zbrojenia jak i konieczności oczekiwania na uzyskanie przez młody beton wymaganej wytrzymałości.

Prefabrykaty z betonu mogą być stosowanie w budownictwie stadionów, parkingów, hal, magazynów, zbiorników jak i w budownictwie infrastrukturalnym np. dróg, mostów czy tuneli. Betonowe prefabrykaty można stosować także w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym.

Produkcja elementów prefabrykowanych

Prefabrykaty z betonu produkowane są przede wszystkim w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych, jednak wykonanie takich elementów może odbyć się również w przyobiektowej wytwórni na terenie placu budowy.

Na proces wykonania prefabrykatów z betonu składają się:
– przygotowanie formy i zbrojenia,
– wykonanie mieszanki betonowej,
– wprowadzenie mieszanki do formy,
– zagęszczenie mieszanki,
– dojrzewanie betonu.

Zbrojenie wykonywane jest w zbrojarni, po czym umieszczane w formach. Metoda zagęszczenia mieszanki zależna jest od kształtu i wielkości elementu oraz rodzaju stosowanej mieszanki i może odbyć się za pomocą np. wibratorów przyczepnych, buławowych wibratorów pogrążalnych lub wibroprasowania. Przy dojrzewaniu prefabrykatów z betonu coraz rzadziej stosuje się obróbkę cieplną.

Zalety prefabrykatów

Należy pamiętać o tym, że prefabrykaty z betonu powodują istotne uniezależnienie robót od warunków atmosferycznych, wzrost jakości konstrukcji oraz pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na budowę. Betonowe prefabrykaty odgrywają dzięki swoim zaletom znaczącą rolę w przemyśle budowlanym.